Kritiky a recenze

Praga Camerata

Dny soudobé hudby 2019

„Na šestém koncertu Festivalu Dny soudobé tvorby vystoupil komorní orchestr Praga Camerata, který řídil Pavel Hůla. Z díla Karla Husy vybral Pavel Hůla Pastorelu 4 malé kusy pro smyčce, a především na těchto titulech se projevila nepopíratelně rostoucí kvalitativní úroveň Hůlova smyčcového tělesa. „

Vojtěch Mojžíš, Hudební rozhledy 1/2020

Ovace pro Praga Cameratu

„Pavel Hůla dává svému souboru přesnost stylu a nadšení, kterým utvrzuje ve svém souboru hravý elán. Muzikanti se doslova kochali dílem A.Dvořáka. Opravdové štěstí! Doufejme, že se opět brzy setkáme s Pragou Cameratou.“

Nice Matin, 9.5.2006

„V překrásné umělecké atmosféře zazněly skladby Myslivečka, Bacha, Mozarta a Dvořáka. V čele souboru stojí houslista Pavel Hůla, který mu vtiskl jeho dnešní neopakovatelný umělecký charakter. Za svou vynikající interpretaci sklidil soubor zasloužené ovace tokijského publika ve zcela zaplněném sále.“

Tokyo, 2004 

CD Schubert „Smrt a dívka“– PRD 250 246

Praga Camerata, řízená Pavlem Hůlou, nabízí v této nahrávce SACD obdivuhodnou vizi Schubertovy partitury ve směsi krásných barev. Celkové chvění, barevnost a vzrušení, hra těchto hudebníků z Prahy nabízí tu největší zářivost stavby díla, budované frázemi přímo od srdce, ze kterých se honosí evidentní dech. To vše se jeví jako naprosto samozřejmé. Chvíle unikátního půvabu.

Parutions, Jean-Jacques Millo, listopad 2007 

K velkým přednostem souboru Praga Camerata s Pavlem Hůlou v čele patří dokonalost souhry, přesné nasazení tónu, propracovaná dynamika, jasné vedení hlasů jednotlivých skupin, a ovšem také zřetelně se projevující potěšení ze hry.

Vlasta Reittererová, Harmonie, 11/2008

CD Mozart: Flétnové kvartety a Koncert

Kocianovo kvarteto nepřipouští v této galantní hudbě žádné výstřelky lehkovážnosti. Jeho nefalšovaný a někdy i bujný zvuk nabízí velmi vyspělému Y.Oshimovi rytmický odraz a co nejlepší melodickou linku. Kvartet KV 298, který má až humoristický charakter, těží ze stejných zřetelů, navíc je úsměvný. Zvukové kvality japonského sólisty, prošlého vídeňskou školou a třídou Wolfganga Schulze z Wiener Philharmoniker jsou patrné v Koncertu  KV 313. Zde P. Hůla, primárius Kocianova kvarteta vyměnil svůj smyčec za taktovku a  podnítil svou Pragu Cameratu  k sympatickému  vzletu (nadšení).

Jestliže E. Pahud se halí do vyšnořeného závoje Berlínské filharmonie, Češi ukazují tah a nejsvěžejší barvy v  komorním duchu, který přesně vyhovuje tomuto dílu. Nezapomeňme přesto na Galwaye a Gallois, ale celek nahrávky má vše pro sdružení mozartovských obdivovatelů všech názorů. 

Jean Cabourg, Diapason, září 2008

Praga Camerata spolupracuje s Yoshimim Oshimou velmi citlivě a je mu skvělým partnerem. Celé CD má podmanivou „jarní“ atmosféru, která na nás dýchne už od prvních taktů a nevyprchá ani po několikerém poslechu.

Věroslav Němec, Harmonie 10/2009

CD Hummel

Je radost poslouchat tak kultivovanou hudbu, zejména tak skvostně zahranou, jako na tomto CD. Praga Camerata pod vedením Pavla Hůly si ve dvou koncertantních dílech počíná znamenitě. Zkrátka perfektní nahrávka.

Peter Joelson, Audiophile Audition, listopad 2008